☺ Vítam Vás na mojej špeciálnej webovej stránke, ktorou chcem ukázať moju zbierku kaktusov a sukulentov pre 

tých ktorí majú radi a pestujú zvláštne a suchomilné rastliny.  

 Moja zbierka nie je špecializovaná na žiadny konkrétny rod a druh.  

☺ Všeobecne pestujem tie rastliny, ktoré sa mi páčia. Rastliny pestujem zo semien, alebo získavam výmenou od 

ďalších kaktusárov. 

☺ Publikované rastliny ( okrem návštevy iných zbierok ) pochádzajú z mojej zbierky. Všetky rastliny s evidované ,

 či z mojich výsevov alebo z iného zdroja ( kúpené, výmena alebo pozornosť od kaktusárov , kamarátov). 

☺ V pomenovaní vedecko – botanických názvov je taký chaos, že používané synonymá , ostatné nepletné mená a

 hybridy robia problém každému, kto pestuje tieto rastliny a stále pribúdjú dalšie a dalšie názvy. Preto ja používam

 vedecko – botanické názvy podľa mojej evidencie a nemusia sa zhodovať s najnovšími názvami taxonómie. 

☺ Moja zbierka je umiestnená do: skleníka a do fóliovníka a cez leto mám niektoré rastliny umiestnené na stolové 

pareniská . 

☺ Buďem sa snažiť priblížiť cez fotogalériu rastliny a zaujímavosti, niaké ponuky keď budú, kontakt na mňa a 

pozývam každého pozreť zbierku keď máte záujem vidieť rastliny na vlastné oči.


            Vincent Balogh Tvrdošovce

  

   Príroda nie je tichá, človek je hluchý.

      A természet nem néma, az ember süket.    


  ©TopKaSu- BV. fml.